ประกาศโรงพยาบาลสังขะ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ พนักงานทำความสะอาด พนักงานประกอบอาหาร(จ่ายอาหาร) พนักงานซักฟอก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด