ศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

ศูนย์บริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โรงพยาบาลสังขะ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสังขะ FB : popteen clinic โทร 044-571-028 ต่อ 146

โรงพยาบาลสังขะ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต

เนื่องจากโรงพยาบาลสังขะ เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป B โรงพยาบาลสังขะจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป B และกรุ๊ปอื่นๆ ร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ ห้องธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ โรงพยาบาลสังขะ เวลา 08.00 - 16.00 น....

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะ ตรวจสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2566

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ตรวจสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสังขะ

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลสังขะตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลสังขะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบประเมินและติดตามสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2566 ตรวจสุขภาพบุคลากร 100%

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 1.งบทดลอง 2.งบแสดงผลการดำเนินงาน 3.งบแสดงฐานะการเงิน 4.หมายเหตุประกอบบัญชี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก รายงานงบการเงินปีงบ2565


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ


งานผลิตสมุนไพรและแพทย์แผนไทยทางเลือก