ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2565

กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี วันที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. โดยให้บริการฉีดวัคซีน  เข็มที่ 1, 2 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี  เข็มที่ 1, 2, 3...

แจ้งเลื่อนนัดรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2

ท่านใดที่มีใบนัดรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ให้ท่านมารับบริการฉัดวัคซีน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 รับบัตรคิว ณ จุดฉีด เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสังขะ

กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565

วัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็น ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดี วันที่7, 21, 28 กรกฎาคม 2565 โดยให้บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1, 2 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี เข็มที่ 1, 2, 3 สำหรับเยาวชนอายุ 12 -...

ระวังโรคไข้เลือดออกเดงกี

ระวังโรคไข้เลือดออกเดงกี ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นแมลงนำโรค การติดต่อจึงต้องใช้เวลาในผู้ป่วยและในยุง ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก ระยะนี้จะเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในยุงจนมากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเป็นระยะติดต่อจากยุงสู่คน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะวีดิโอกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

งานผลิตสมุนไพรและแพทย์แผนไทยทางเลือก