โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลสังขะ ต้อนรับทีมจิตแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพระบบบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสัญจร) เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหลวงปู่มั่น ชั้น 1 โรงพยาบาลสังขะ