กรุณากรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
700 ม.1 ถ.สาธร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
โทรศัพท์ 044-572017-20,044-571479