วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลสังขะ รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567 คปสอ.สังขะ รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1/2567 โดยพันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ และนายสาธิต สิงห์ชัย สาธารณสุขอำเภอสังขะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คปสอ.สังขะร่วมต้อนรับ นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 คณะผู้บริหารและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ