สปสช สัญจร

วันที่ 7 มีนาคม 2567 โรงพยาบาลสังขะ ต้อนรับคณะติดตาม กำกับ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข อ.สังขะ, องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ อ.สังขะ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ