กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลสังขะ โดยนายแพทย์อิทธิพัทธ์ สันธิ ประธานงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย คู่มือการรับมือเรื่องฝุ่น PM 2.5 เพื่อสื่อสาร ป้องกัน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ โรงพยาบาลสังขะ และคลินิกมลพิษออนไลน์