วัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็น ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต
กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือน กันยายน 2565

ทุกวันพฤหัสบดี วันที่ 1, 8, 15, 22, 29 กันยายน 2565
เวลา 08.00 – 15.00 น.
โดยให้บริการฉีดวัคซีน
💉 เข็มที่ 1, 2 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี
💉 เข็มที่ 1, 2, 3 สำหรับเยาวชนอายุ 12 – 17 ปี
💉 เข็มที่ 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนทั่วไป