รายการ สบส. ขอ Talk ตอน อสม. เตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น