โรงพยาบาลสังขะ ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต

เนื่องจากโรงพยาบาลสังขะ เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป B โรงพยาบาลสังขะจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป B และกรุ๊ปอื่นๆ ร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ ห้องธนาคารเลือด ชั้น 2 อาคารสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ โรงพยาบาลสังขะ เวลา 08.00 – 16.00 น. เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ