ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ คลิกที่ลิ้งค์

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ