โรงพยาบาลสังขะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

โรงพยาบาลสังขะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

พนักงานประกอบอาหาร(จ่ายอาหาร)

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ตำแหน่งพนักงานเปล