กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤศจิกายน 2565

กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนพฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น.
โดยให้บริการฉีดวัคซีน
💉เข็มที่ 1, 2 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี
💉 เข็มที่ 1, 2, 3 สำหรับเยาวชนอายุ 12 – 17 ปี
💉 เข็มที่ 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนทั่วไป