โครงการเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คปสอ.สังขะ ปี 2565