คปสอ.สังขะ รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565