โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสังขะ ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลสังขะ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสังขะประจำปี 2565โดยพันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสานฝัน โรงพยาบาลสังขะ