โรงพยาบาลสังขะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่