Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ / วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลสังขะจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยแพทย์หญิงนันทภัทร โกสีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เด็กป่วยจำเป็นต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขาดโอกาสไปร่วมงานวันเด็ก โรงพยาบาลสังขะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และสิทธิผู้ป่วยเด็ก และได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะในการร่วมสมทบทุน และบริจาคสิ่งของร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ตึกผู้ป่วยเด็ก และบริเวณOPD โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์

About chinaga

Check Also

คปสอสังขะรับการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่น