โรงพยาบาลสังขะจังหวัดสุรินทร์
หน้าหลัก | ข่าวประกาศ | รวมรูปภาพ | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา |ผู้ดูแลระบบ


พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
''

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสังขะ


  ทั้งหมด 1072 row / แสดง 4 row

 
  ข่าวประกาศ

   ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2561
วันที่ 03/12/2561 12:21:33 อ่านแล้ว  2  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 พ.ย. 61
   กิจกรรม 5ส.ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ
วันที่ 03/12/2561 12:19:59 อ่านแล้ว  2  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  
วันที่ 30/11/2561 10:29:35 อ่านแล้ว  3  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
วันที่ 28/11/2561 16:29:40 อ่านแล้ว  8  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พ.ย. 61
   ประชุมคณะกรรมการPCTเด็ก
วันที่ 28/11/2561 16:28:10 อ่านแล้ว  6  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 28/11/2561 10:32:40 อ่านแล้ว  14  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   ประชุมคณะกรรมการOD&ESB
วันที่ 27/11/2561 15:26:56 อ่านแล้ว  7  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ย. 61
   ประชุมคณะกรรมการPCT ortho
วันที่ 27/11/2561 15:25:22 อ่านแล้ว  7  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 พ.ย. 61
   กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 365 วัน
วันที่ 21/11/2561 08:44:12 อ่านแล้ว  16  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   มูลนิธิสายใจไทยฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกในอ.สังขะ
วันที่ 20/11/2561 14:39:43 อ่านแล้ว  12  ครั้ง  อ่านต่อ 

ทั้งหมด 1072 row / แสดง 10 row

ปฎิทินการประชุมจองห้องประชุม

 หมวดหมู่ภาพ


คลิกภาพดูเพิ่มเติมกุมภาพันธ์ 2560   - 1
มกราคม 2560   - 6
กรกฎาคม 2559   - 1
กันยายน 2558   - 2
สิงหาคม 2558   - 2
Hacked By RuLing   - 0
กรกฎาคม 2558   - 0
มิถุนายน 58   - 2
พฤษภาคม 2558   - 2
มกราคม 2558   - 2
สิงหาคม 2557   - 2
กรกฎาคม 2557   - 0
มิถุนายน 2557   - 2
เมษายน 2557   - 2
ธันวาคม 2556   - 2
พฤศจิกายน 2556   - 2
ตุลาคม 2556   - 2
กันยายน 2556   - 2
คณะอนุกรรมการ PCT เวชปฏิบัติทั่วไป   - 1
คกก. IC   - 4
คกก.ทีมนำองค์กร   - 0
คกก.ผู้ประสานงานคุณภาพ   - 0
คกก.พัฒนาคุณภาพ SHA   - 0
คกก.พัฒนาคุณภาพ SHA Facilitator   - 1
คกก.บริหารความเสี่ยง   - 3
คกก. พัฒนาระบบบริการทางด้านคลินิก   - 0
คณะอนุกรรมการPCT ด้านอายุรกรรม   - 4
คณะอนุกรรมการ PCTกุมารเวชกรรม   - 3
คณะอนุกรรมการPCTสูติกรรม   - 2
คณะอนุกรรมการ HHC   - 0
คกก.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   - 1
คกก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล   - 1
คกก.พัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการของบุคลากร   - 2
คกก.พัฒนางาน5ส.   - 3
คกก.พัฒนาระบบเวชระเบียน   - 0
คกก.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล   - 1
คกก.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   - 3
คกก.บ้านพักอาศัย   - 1
คกก.สมาธิบำบัด   - 2
คกก.สายใยรักแห่งครอบครัว   - 3
คกก.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา   - 1
คกก.พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาล   - 0
คณะกรรมการผู้ประสานงาน   - 2
ศูนย์คุณภาพ   - 0


กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.สุรินทร์
รพ.สุรินทร์
รพ.รัตนบุรี
รพ.ท่าตูม
รพ.ลำดวน
รพ.สนม
รพ.พนมดงรัก
รพ.ชุมพลบุรี
รพ.ศีขรภูมิ
เครื่อข่ายรพสต.สังขะ

 


Previous
Next
   

 โรงพยาบาลสังขะ 700 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร044-571028 ,044-571478
Web sangkhahospital 2010
Webmaster :   chinaga13@hotmail.com