ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2561
วันที่ 03/12/2561 12:21:33 { 2}


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 พ.ย. 61
กิจกรรม 5ส.ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ
วันที่ 03/12/2561 12:19:59 { 2}


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่ 30/11/2561 10:29:35 { 3}


 

VDO_โรงพยาบาลสงัขะ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เย็นศิระเพราะพระบริบาล
     

สาวไทยแก้มแดง
     

ค่านิยม MPOH ของกระทรวงสาธารณสุข
     

Revised 4.0
     

วิดีทัศน์นำเสนอDHSอำเภอสังขะ
     

กรมควบคุมโรคร่วมกับ สสส. สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ภายใต้แคมเปญ เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย
     

สปถ. สังขะ พลังประชารัฐ สุรินทร์โมเดล แก้จุดเสี่ยงลดอุบัติเหตุ
     

รณรงค์เรื่องของบุหรี่ สสส.
     

4 พฤติกรรม เสี่ยงภัยอุบัติเหตุ
     

Dead Feed | ข้อความถึงคนที่ยังอยู่
     

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในยุค ประเทศไทย 4.0
     

รณรงค์เรื่องของบุหรี่ "Smoking KID"
     

แกว่งแขน ลดพุง ลดโรค
     

นายก ออกกำลังกาย บ่าย 3
     

เดินหน้าประเทศไทย ตอน พระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน 23 ต.ค.59
     

คำปราศัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาประทรวงสาธารณสุข 27พ.ย.2559
     

เดินหน้าประเทศไทย ตอน พระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน 23 ต.ค.59
     

กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมรับวีนสงกรานต์2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาวไทยแก้มแดง
Revised 4.0
กรมควบคุมโรคร่วมกับ สสส. สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ภายใต้แคมเปญ เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย
รณรงค์เรื่องของบุหรี่ สสส.
Dead Feed | ข้อความถึงคนที่ยังอยู่
รณรงค์เรื่องของบุหรี่ "Smoking KID"
นายก ออกกำลังกาย บ่าย 3
คำปราศัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาประทรวงสาธารณสุข 27พ.ย.2559
เดินหน้าประเทศไทย ตอน พระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน 23 ต.ค.59
โครงการซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่เทศกาลสงการนต์ ประจำปี 2559
โครงการโรงพยาบาลต้นแบบคนดี บอกรัก ขับขี่ปลอดภัย
วันพ่อ
รณรงค์บุหรี่
ขอชีวิตกับคนเมา
พ่อใหม่
รวมภาพปั่นเมื่อแม่ ปวงชนชาวไทย
เลอิกเหล้า3
เลิกเหล้า1
ปีใหม่58ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่านิยม MPOH ของกระทรวงสาธารณสุข
     

กรมควบคุมโรคร่วมกับ สสส. สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ภายใต้แคมเปญ เอาจริงให้ยุงสิ้นลาย
     

4 พฤติกรรม เสี่ยงภัยอุบัติเหตุ
     

รณรงค์เรื่องของบุหรี่ "Smoking KID"
     

เดินหน้าประเทศไทย ตอน พระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน 23 ต.ค.59
     

เดินหน้าประเทศไทย ตอน พระมหากรุณาธิคุณ ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน 23 ต.ค.59
     

กิจกรรมรณรงค์"สังขะเมืองคนดี บอกรักขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค 100%
     

วันพ่อ
     

ขอชีวิตกับคนเมา3
     

พ่อใหม่
     

ปั่นเพื่อแม่
     

เลิกเหล้า1
     

t25 D-PAC SKH
     

รณรงค์โรคไข้เลือดออก คปสอ.สังขะ
     

รพ.สังขะสานสัมพันธ์5งาน
     

รพ.สังขะ อบรมพฤติกรรมการบริการ ปี56
     

สงกรานต์56
     

ตลาดเขียว
     

30ปี โรงพยาบาลสังขะ
     

รายการถ่ายทอดสด

SKH CHANNAL เปิดเวลา08.00-16.30จองห้องประชุม
คลิกโหลดผลงานบทคัดย่อที่ได้รับรางวัลระดับปฐมภูมิ.pdf
คลิกโหลดผลงานบทคัดย่องานวัจัยR2R ปี 2559.pdf
เอกสารประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่9ครั้งที่17ปี2560
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงพยาบาลสังขะ
พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ
ข่าวสาร

   ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 30 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก 2561
วันที่ 03/12/2561 12:21:33 อ่านแล้ว  2  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 พ.ย. 61
   กิจกรรม 5ส.ร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ
วันที่ 03/12/2561 12:19:59 อ่านแล้ว  2  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวสารโรงพยาบาลสังขะ ปีที่2 ฉบับที่ 12/2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  
วันที่ 30/11/2561 10:29:35 อ่านแล้ว  3  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยา
วันที่ 28/11/2561 16:29:40 อ่านแล้ว  8  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 พ.ย. 61
   ประชุมคณะกรรมการPCTเด็ก
วันที่ 28/11/2561 16:28:10 อ่านแล้ว  6  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
   แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 28/11/2561 10:32:40 อ่านแล้ว  14  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   ประชุมคณะกรรมการOD&ESB
วันที่ 27/11/2561 15:26:56 อ่านแล้ว  7  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ย. 61
   ประชุมคณะกรรมการPCT ortho
วันที่ 27/11/2561 15:25:22 อ่านแล้ว  7  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 พ.ย. 61
   กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 365 วัน
วันที่ 21/11/2561 08:44:12 อ่านแล้ว  16  ครั้ง  อ่านต่อ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 พ.ย. 61 (ฉบับที่2)
   มูลนิธิสายใจไทยฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกในอ.สังขะ
วันที่ 20/11/2561 14:39:43 อ่านแล้ว  12  ครั้ง  อ่านต่อ 

ทั้งหมด 1072 row / แสดง 10 row

รายงานการประชุม
กุมภาพันธ์ 2560   - 1
มกราคม 2560   - 6
กรกฎาคม 2559   - 1
กันยายน 2558   - 2
สิงหาคม 2558   - 2
Hacked By RuLing   - 0
กรกฎาคม 2558   - 0
มิถุนายน 58   - 2
พฤษภาคม 2558   - 2
มกราคม 2558   - 2
สิงหาคม 2557   - 2
กรกฎาคม 2557   - 0
มิถุนายน 2557   - 2
เมษายน 2557   - 2
ธันวาคม 2556   - 2
พฤศจิกายน 2556   - 2
ตุลาคม 2556   - 2
กันยายน 2556   - 2

รายงานการประชุมคุณภาพ
คณะอนุกรรมการ PCT เวชปฏิบัติทั่วไป   - 1
คกก. IC   - 4
คกก.ทีมนำองค์กร   - 0
คกก.ผู้ประสานงานคุณภาพ   - 0
คกก.พัฒนาคุณภาพ SHA   - 0
คกก.พัฒนาคุณภาพ SHA Facilitator   - 1
คกก.บริหารความเสี่ยง   - 3
คกก. พัฒนาระบบบริการทางด้านคลินิก   - 0
คณะอนุกรรมการPCT ด้านอายุรกรรม   - 4
คณะอนุกรรมการ PCTกุมารเวชกรรม   - 3
คณะอนุกรรมการPCTสูติกรรม   - 2
คณะอนุกรรมการ HHC   - 0
คกก.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   - 1
คกก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล   - 1
คกก.พัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการของบุคลากร   - 2
คกก.พัฒนางาน5ส.   - 3
คกก.พัฒนาระบบเวชระเบียน   - 0
คกก.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล   - 1
คกก.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   - 3
คกก.บ้านพักอาศัย   - 1
คกก.สมาธิบำบัด   - 2
คกก.สายใยรักแห่งครอบครัว   - 3
คกก.พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านยา   - 1
คกก.พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาล   - 0
คณะกรรมการผู้ประสานงาน   - 2
ศูนย์คุณภาพ   - 0